LTW 電子檢校計重台秤

  • 字高 40mm超大液晶顯示清晰易讀
  • 超亮度 LCD 白色背光
  • 從秤重到達穩定所需時間迅速
  • 零點、扣重鍵啟動之反應速度快
  • 具有自動校正、雙重過載保護之功能
  • 具簡易計數、計重及百分比之功能
  • 具公斤、台斤、磅、三種計重單位
  • 具有低電量顯示、自動關機功能
  • 可選配加裝RELAY/RS232介面輸
型號 LTW-75 LTW-150 LTW-75 LTW-150 LTW-300 LTW-150 LTW-300 LTW-600
系列 S 系列 M 系列 L 系列 X 系列
 秤量 75kg 150kg 75kg 150kg 300kg 150kg 300kg 600kg
 感量 5g 10g 5g 10g 20g 10g 20g 50g
台面尺寸/mm 330 x 450 400 x 500 450 x 600 600x800
標準配備
白鐵秤盤、充電器、專用防塵套、調整腳