RTW 電子計重台秤

  • 字高 27 x 15 mm LED紅色液晶顯示
  • 具有自動零點追蹤
  • 自動校正功能,可選擇單點或三點校正
  • 可隨意設定0~99分鐘,自動關機時間
  • 具公斤、台斤、磅、三種計重單位
  • 可選配加裝RS232介面輸出
型號 RTW-75 RTW-150 RTW-75 RTW-150 RTW-300 RTW-150 RTW-300 RTW-600
系列 S 系列 M 系列 L 系列 X 系列
 秤量 75kg 150kg 75kg 150kg 300kg 150kg 300kg 600kg
 感量 5g 10g 5g 10g 20g 10g 20g 50g
台面尺寸/mm 330 x 450 400 x 500 450 x 600 600x800
標準配備
白鐵秤盤、充電線、專用防塵套、調整腳